Udregning af kulhydrater

Værd at vide

Animas kan med enkle funktioner hjælpe dig i gang med at tælle kulhydrater!

Jo flere kulhydrater man indtager, desto mere insulin behøver man.

Kartofler, ris, pasta og slik er eksempler på levnedsmidler, der indeholder mange kulhydrater. Det er kulhydraterne i maden, der forhøjer blodsukkerniveauet. Du bør lave et skøn over, hvor mange kulhydrater, dine måltider indeholder. For det meste viser indholdsdeklarationen antal kulhydrater pr. 100 gram, og det gælder altså om at vurdere vægten af det, du skal spise, og indholdet af kulhydrater.

Der findes forskellige modeller til beregning af, hvor meget insulin, man har behov for til det, man skal spise. Ved hjælp af 500-reglen beregner man, hvor meget insulin man behøver til en bestemt mængde kulhydrater. Der er flere ting, der indvirker på behovet for insulin. Hvordan ser resten af måltidet ud? Hvor meget består af protein og fedt? Er det langsomme eller hurtige kulhydrater?
Animas Vibe gør det nemmere for dig at tælle kulhydrater!

Fødevareliste
I Animas Vibe insulinpumpen findes en indbygget fødevareliste, der viser, hvor mange kulhydrater forskellige levnedsmidler indeholder. Der er 300 levnedsmidler på fødevarelisten, og du kan tilpasse listen til dig selv ved at tilføje eller fjerne levnedsmidler og/eller retter.

Kan jeg beregne kulhydrater i pumpen?
Ja, i Animas Vibe er der funktioner, der hjælper dig med beregning af kulhydrater.
Du kan tilføje, hvor mange gram kulhydrater, du har tænkt dig at spise, og dit aktuelle blodsukkerniveau. Pumpen giver dig forslag til, hvor mange enheder insulin, du har brug for, med udgangspunkt i de informationer, du har tilføjet om dine egne kvoter for insulinfølsomhed og kulhydrater. Få hjælp af dit diabetesteam til at indstille pumpen rigtigt, så du nemt kan komme i gang med udregning af kulhydrater i din pumpe.

Har jeg noget insulin tilbage i kroppen (IOB)?
Funktionen IOB, insulin i kroppen, hjælper dig med at beregne, hvor meget insulin, der fortsat er aktivt i kroppen fra en tidligere bolus. Den faktiske mængde insulin, der stadig er i kroppen, afhænger af, hvor hurtigt kroppen bruger insulinet, infusionssted, aktivitetsniveau og andre faktorer. Du kan bruge IOB til at holde styr på det antal enheder insulin, der stadig har en blodsukkersænkende effekt. Dette kan forebygge ophobning af insulin i kroppen, som kan føre til hypoglykæmier. Funktionen kan også være en hjælp til, at du skal turde korrigere høje blodsukkerværdier uden at havne for lavt eller fortsatte ligge for højt.