Nye insulinpumper kan lanceres i 2016

Insulinpumper har eksisteret siden 80’erne og bruges af næsten en fjerdel af alle diabetespatienter i Sverige. Men pumperne kræver en del teknik.
Nu afprøves en ny pumpe, der passer alt ved hjælp af trådløs teknik.

Tekst: TT

udgivet 5. april 2015 12.21 · Opdateret 5. april 2015 12.25

Artikel ny insulinpumpe

Andreas Bergström må hjælpe sin søn Elliot Bank med insulinet flere gange hver dag. Den insulinpumpe, han har i dag, kører ikke automatisk, men skal indstilles dagligt til forskel fra fremtidens insulinpumper. BILLEDE: OLA TORKELSSON / TT NYHETSBYRÅN

Andreas Bergström i Malmø fik diabetes som teenager, og for et par år siden blev det konstateret, at hans nu 3-årige søn Elliot også lider af sygdommen. De er to ud af cirka 50.000 svenskere, der har type 1-diabetes, og som flere gange hver dag skal måle deres blodsukker for at kunne give den rigtige mængde insulin.

– At have diabetes er en tilstand, der kan opleves som krævende. Patienten skal hele tiden have styr på sit blodsukker og risikerer konstant at få for højt eller for lavt blodsukker. Derfor vil den nye pumpe aflaste patienterne utroligt meget, siger Anders Frid, overlæge i diabetesmodtagelsen på universitetshospitalet i Skåne.

Pumpen, der er cirka 10 gange 15 centimeter, har en slange, der sættes ind under huden, oftest på maven. Der hører en separat målestation til, og den skal også sættes fast med en nål under huden. Målestationen er hele tiden i kontakt med en computer, oftest en mobiltelefon eller tablet med software, der aflæser niveauerne og derefter sender signal om at give den rigtige mængde insulin.

– Computeren kan på forhånd regne ud, hvor blodsukkeret er på vej hen – opad eller nedad. Det kan nutidens varianter ikke.

Pumpen, målestationen og softwaren har allerede fået de nødvendige tilladelser, og nu er der kun studier på patienter tilbage, blandt andet i Sverige. Anders Frid håber, det er klart i løbet af 2016.

Der er dog sat spørgsmålstegn ved omkostningerne.

– En almindelig insulinpumpe koster i dag cirka 40.000 kroner i indkøb og derefter 20.000 kroner ekstra om året i forbrugsmaterialer. Sensorer til glukosemåling koster yderligere 20.000 kroner om året, siger Anders Frid.

Med de nye pumper kommer der derudover en udgift til softwaren, og den er stadig ukendt.

Næsten 25 procent af alle diabetespatienter med type 1 har en eller anden form for insulinpumpe i dag. Med den nye, enklere model bør der være flere, der kan bruge en pumpe, vurderer Anders Frid.

Den nye insulinpumpe bør gøre livet betydeligt lettere for alle diabetikere og ikke mindst for forældre til børn med type 1-diabetes, mener Andreas Bergström. Tidligere tog forældrene sig af målingen af blodsukker og tilførslen af insulin ved hjælp af såkaldte insulinpenne med kanyle, men for et par uger siden fik den treårige søn sin første insulinpumpe.

Med både insulinpenne og pumpe skal man hele tiden være opmærksom på, hvordan sønnen har det og reagerer. Fordi Elliot har Downs syndrom og endnu ikke kan tale, kan han ikke fortælle forældrene, hvordan han har det.

– Det er virkelig hårdt. For ham selv, for os forældre og for hans lærere.

Andreas Bergström er overbevist om, at den nye teknik ikke blot vil forbedre livskvaliteten radikalt for diabetikere, men også blive en ren gevinst økonomisk for samfundet.

– Selve apparatet er måske dyrere. Men prøv at opveje det mod udgifterne til psykologkonsultationer, separationer, psykofarmaka og mistede arbejdsdage, når det hele ikke går som planlagt.

Link: http://www.sydsvenskan.se/sverige/nya-insulinpumpar-kan-lanseras-2016/