Viktigt

Med CGM kan du hele tiden se, i hvilken retning dit blodsukker bevæger sig , og hvor hurtigt det ændrer sig.

Kontinuerlig glukosemåling, CGM

Beskrivelse

Insulinpumpen Animas® Vibe® kombinerer den allernyeste sensorteknik Dexcom G4® PLATINUM med en avanceret pumpeteknologi. Det betyder, at du får både CGM-funktionen og alle de andre funktioner, som Animas insulinpumper er kendte for: For eksempel er de vandtætte og holdbare, har finjusteret dosering og et farvedisplay med høj kontrast. Ved at bruge CGM-funktionen øges muligheden for at forbedre blodsukkerkontrollen sammenlignet med pumpebehandling alene.

Grundprincipperne i anvendelse af kontinuerlig glukosemåling (CGM)
For at kunne se trendkurver og -grafer i Animas® Vibe™, skal der sættes en sensor og en sender på kroppen (på maven eller den øverste del af ballerne for børn på 2-18 år). Sensoren sættes fast i underhudens fedtlag, hvor den kontinuerligt aflæser glukoseniveauet i vævsvæsken (kaldes for interstitielvæske). En sendes sættes derefter fast på sensoren. Ved kontinuerlig måling sender den lille sensor sensorværdierne til pumpen hvert 5. minut. Du kan se, om dit blodsukker er på vej op eller ned, og hvor hurtigt, det bevæger sig. Du kan se dine trends i forskellige tidsrum, og sammen med de blodsukkerværdier, der er målt på fingerspidsen, foretage justeringer af insulinet, når der er behov for det.* Det er meget vigtigt at bemærke, at sensorværdien fra interstitielvæsken adskiller sig noget fra det sukkerniveau, der er i blodet. Det er ikke sensorens opgave at fortælle, hvilken blodsukkerværdi du har. Det er stadig en opgave for blodsukkerapparatet. I stedet følger sensoren, hvordan dit blodsukker opfører sig, og det er noget, blodsukkerapparatet ikke kan gøre.

Se trends med tydelige, pædagogiske farverAnimas
Pædagogiske trendpile og -grafer i forskellige farver viser, hvor glukoseniveauet er på vej hen, og hvor hurtigt det bevæger sig. Farverne (rød, grøn og blå) gør det nemt at fortolke informationerne på skærmen. Informationerne kan hurtigt tolkes, og sammen med resultatet af dine blodsukkerværdier fra fingerspidsen får du hjælp til at justere insulindoserne.

En uges måleperiode
sensorAnimas® Vibe® er den eneste pumpe, der bruges sammen med en sensor, som er godkendt til hele 7 dages anvendelse. Se en hel uges mønstre og trends. Dexcom-sensorens applikationsnål er en af de tyndeste på markedet. Størrelsen kan nærmest sammenlignes med nåle i et infusionssæt. Sensoren leveres med en integreret nål og applikator (et alt i et-system) og er beregnet til engangsbrug. Den sættes på huden ved hjælp af applikatoren og holdes på plads med tape.

Lille, tynd sender
DexmitterSenderen (Dexmitter) er lille, tynd og batteridrevet. Senderen kan genbruges (sensorerne er til engangsbrug) og har en garanteret holdbarhed på 6 måneder. Den sender trådløst dine CGM-værdier direkte til insulinpumpen, så du kan aflæse dem på displayet.

Fremragende præcision
Dexcom G4® PLATINUM-sensorerne har en fremragende præcision – frem for alt i det hypoglykæmiske område (2,22-4,44 mmol/l)†. Dette giver mulighed for at finjustere insulindoseringen ved hjælp af CGM-trenden*. Et nyligt publiceret sammenlignende studie viser, at  Dexcom G4 Platinum har markedets bedste målenøjagtighed. Det var også den sensor, som størstedelen af deltagerne foretrak at bruge.

Enkle kalibreringsregler
Ved hjælp af kalibreringer to gange om dagen synkroniseres din test fra fingerspidserne med dit CGM-system, så værdierne stemmer overens. Dexcom-sensorerne kan kalibreres når som helst, hvis dit blodsukker ligger mellem 2,2 og 22,2 mmol/l#.

Personligt tilpasset
Trendgrafer i pædagogiske farver viser, om blodsukkeret er lavt, højt eller inden for målområdet i forhold til de advarsler om høje og lave værdier, der er indstillet i pumpen. Vores advarsler, der kan tilpasses individuelt, kan fortælle dig, hvis du begynder at få for højt eller lavt niveau. Desuden er der en tryg, ekstra sikkerhedsadvarsel for lavt blodsukker på 3,1 mmol/l, der ikke kan slukkes for. Med en praktisk snooze-funktion får du en gentaget advarsel, der giver ekstra tryghed.

Download via Diasend®
Du bruger Diasend® til at downloade data fra din Animas® Vibe® og blodsukkerapparat.‡ Informationerne lagres på det sikre Diasend®-websted. Dine værdier vises i diagrammer og grafer, og du kan dele disse informationer med dit behandlingsteam – også mellem konsultationerne.**
Download med Diasend er en gratis tjeneste.

*Du skal bekræfte dine glukosemålinger med en test i fingerspidsen, inden du gør noget.
#Kalibrering skal udføres mindst hver 12. time.
† 60 patienter blev fulgt i løbet af 7 dages anvendelse af Dexcom G4®PLATINUM-sensoren. Sensoren blev kalibreret efter den første time og derefter cirka hver 12. time med manuel indtastning af SMBG fra en OneTouch® Ultra2-måler
‡Du skal installere Diasend® Uploader for at kunne uploade dine data til din Diasend®-konto.
**Diasend® er kompatibel med computere, der kører med Microsoft® Vista®, Microsoft® Windows® XP, Windows® 7 og med Apple-computere, der kører med MAC OS® 10.5.7 eller nyere
¥DexCom G4™PLATINUM-sender er vandtæt ned til 2,4 meters dybde i 24 timer

Tilsigtet anvendelse
Insulinpumpen og CGM-systemet Animas® Vibe® (Animas® Vibe®-system) er indiceret til kontinuerlig subkutan infusion af insulin til behandling af insulinkrævende diabetes. Animas® Vibe®-systemet er også en anordning til glukosemåling, som er indiceret til registrering af trends og lagring af mønstre hos børn fra 2-årsalderen og voksne med diabetes. Animas® Vibe®-systemet er beregnet til at blive brugt af patienterne i hjemmet og på plejeinstitutioner. Animas® Vibe®-systemet er indiceret til anvendelse som et hjælpemiddel, der supplerer (ikke erstatter) de informationer, der er indsamlet fra blodsukkerapparater af standardtypen til anvendelse i hjemmet. Animas® Vibe®-systemet hjælper til at opdage episoder med højt og lavt blodsukker. Det gør både akutte og langsigtede justeringer af behandlingen nemmere og kan minimere forekomsten af sådanne afvigelser. Fortolkningen af Dexcom® CGM-resultaterne skal baseres på trends og mønstre, der vises med flere aflæsninger i træk over tid.

Kontraindikationer:
CGM-sensoren og senderen skal tages af inden undersøgelser med magnetresonanstomografi (MRT). Hvis der bruges lægemidler, som indeholder paracetamol, mens CGM-sensoren er sat i, kan det påvirke CGM-målingen.

Advarsler:
CGM er ikke beregnet til at være en erstatning for et blodsukkeraaparat. CGM skal bruges sammen med et blodsukkeraaparat. Du skal teste blodsukkeret på fingerspidsen med dit blodsukkerapparat og bruge denne værdi til at træffe beslutninger om din insulindosis eller din behandling. Beslutninger om insulindosering må ikke baseres udelukkende på resultaterne af CGM. Symptomer, der er forbundet med lave eller høje blodsukkerværdier, må ikke ignoreres. Hvis du har symptomer på lavt eller højt blodsukker, skal du bruge blodsukkerapparatet til at kontrollere CGM-resultatet. Du skal genkalibrere CGM-enheden mindst hver 12. time. CGM-sensorer kan i sjældne tilfælde gå i stykker. Hvis en CGM-sensor går i stykker, og du ikke kan se noget af den uden på huden, må du IKKE forsøge at fjerne den. Søg læge, hvis du har symptomer på infektion eller betændelse (rødmen, hævelse eller smerter) på injektionsstedet. Hvis din CGM-sensor går i stykker, skal du fortælle det til kundesupport eller den lokale Animas-forhandler. CGM-enheden er IKKE GODKENDT til anvendelse på gravide kvinder eller personer, der er i dialysebehandling. CGM-enhedens sikkerhed og virkning er ikke undersøgt, når det gælder påsætning af sensoren andre steder end maven. Spørg sundhedspersonalet til råds og læs brugermanualen til Animas® Vibe® for at få vigtig sikkerhedsinformation om pumpebehandling og anvendelse af en Animas® Vibe® insulinpumpe.