Rubin Medical overtages af Indutrade AB

Dags dato overtages Rubin Medical AB sammen med de to datterselskaber Rubin Medical ApS og Rubin Medical AS af Indutrade AB. Indutrade AB er noteret på børsen i Stockholm, og virksomheden består af cirka 160 enkelte selskaber, der skal udvikles hver for sig inden for deres respektive nicher. Indutrade er meget langsigtede ejere. Fra tidligere havde man nogle medikotekniske virksomheder inden for andre behandlingsområder. Rubin Medical kommer til at udgøre kernen i en satsning på vækst inden for diabetesområdet.
 
Sælgerne er Mikael Cederhag og Ina Nissen, der startede Rubin Medical i 2003. Mikael vil fortsat fungerer som bestyrelsesmedlem, og Ina fortsætter i sin vigtige rolle inden for kundeservice.
 
Overtagelsen indebærer, at selskabet drives på samme måde som tidligere, men med øget fokus på kundeservice og levering af gode produkter til diabetesbehandling. Organisationen er uændret.
 
Vi er meget stolte af, at Indutrade har valgt at overtage vores selskab! Vi ser frem til at udvikle virksomheden yderligere sammen med Indutrade og tilbyde gode medikotekniske produkter inden for diabetesområdet til patienter og sundhedsvæsen i Sverige, Danmark og Norge
 
Der er mere information på nedenstående links
 
 
 
Med venlig hilsen
Karl-Johan Öhman
VD