Dexcom CGM

giver dig klart overblik

Kontinuerlig glukosemåling

CGM står for kontinuerlig glukosemåling, og til forskel fra blodsukkermåling måler CGM-systemer din glukoseværdi i vævsvæske kontinuerligt. Det betyder, at du kan se, om din glukoseværdi er på vej op eller ned, og hvor hurtigt den bevæger sig. Fordelen er, at du får bedre overblik, og det har vist sig, at brugen af CGM hos personer med type 1-diabetes giver et mere jævnt og lavere blodsukkerniveau, øget velbefindende og en større tilfredshed med behandlingen.*

Tidligere har man normalt skullet supplere med blodsukkermåling, men her har Dexcom taget endnu et skridt i udviklingen. Dexcom (fra G5 Mobile og fremad) er godkendt til at tage behandlingsbeslutninger baseret på sensorværdien. Det betyder, at du i de fleste tilfælde kan reducere antallet af blodsukkermålinger.** Systemet kalibreres to gange i døgnet.

* ”Continuous Glucose Monitoring vs Conventional Therapy…”, The GOLD Randomized Clinical Trial, Lind mfl 2017.
** Hvis dine glukoseadvarsler og -værdier ikke stemmer overens med dine symptomer eller forventninger, eller hvis du tager lægemidler, som indeholder paracetamol, skal du tage fingerprikprøve for at bekræfte dit blodglukoseniveau. Du skal tage en prøve ved at prikke dig i fingeren hver 12. time mhp. kalibrering.

rubin medical tandemUnikke fordele:

  • Sensoren måler op til 7 dage
  • Sender sensorværdier til pumpen hvert 5. minut
  • Du kan tage behandlingsbeslutninger baseret på sensorværdien
  • Sensorværdien overføres automatisk til pumpens bolusberegner
  • Det eneste SAP-system, hvor man nemt kan følge værdien via smartphone og med følgerfunktion

Tandem t:slim X2 + Dexcom G5 Mobile = SAP

Behandle og hold styr på din diabetes på en helt ny måde med insulinpumpen Tandem t:slim X2 sammen med Dexcom G5 Mobile. Når du bruger pumpen sammen med Dexcom G5 Mobile, skaber de et system, som kaldes SAP (Sensor Augmented Pump). Du får information om sensorværdien i din pumpe, så du nemt og fleksibelt kan justere din behandling. Læs mere om SAP.

7 dages måleperiode i hver sensor

Sensoren er godkendt til brug i 7 dage. Sensoren placeres i underhudsfedtet (maven eller den øvre del af balderne for børn fra 2-18 år), og senderen klikkes derefter fast i sensoren.

Lille, tynd sender

Senderen er lille, tynd og batteridrevet. Det er kun sensoren, der udskiftes, mens senderen genbruges og har en brugsperiode på 3 måneder. Den sender trådløst dine CGM-værdier direkte til pumpen, så du kan aflæse dem på displayet.

Tynd indføringsnål

Indføringsnålen til sensoren er en af de tyndeste på markedet. Størrelsen kan nærmest sammenlignes med nålen i et infusionssæt. Sensoren leveres med en integreret applikator (et alt-i-et-system) og er beregnet til engangsbrug.

Doseringsbeslutning og god nøjagtighed

Takket være sensorens gode nøjagtighed1,2 er systemet godkendt til at tage doseringsbeslutninger ud fra sensorværdien. For at gøre det så nemt som muligt for dig ved bolusdosering overføres din sensorværdi automatisk til pumpens bolusberegner.

1. Bailey, Chang, Christiansen Clinical Accuracy of a Continuous Glucose Monitoring System with an Advanced Algorithm J Diabetes Sc Tech 2015 Vol 9(2) 209-214
2. Laffel Improved Accuracy of Continuous Glucose Monitoring Systems in Pediatric Patients with Diabetes Mellitus – Results from Two Studies Diabetes Technology & Therapeutics Volume 18, Supplement 2, 2016

Kalibreringsregler

Systemet kalibreres to gange i døgnet med en blodsukkertest taget fra fingerspidsen. Sensoren kan kalibreres når som helst, når dit blodsukker ligger mellem 2,2 og 22,2 mmol/l.

rubin medical tandem

Personligt tilpasset og sikker

Pumpen har trendgrafer i pædagogiske farver, som viser, om glukoseværdien er lav, høj eller ligger inden for målområdet i forhold til de alarmgrænser, der er indstillet i pumpen. Desuden er der en ekstra sikkerhedsadvarsel for lavt blodsukker på 3,1 mmol/l, som ikke kan slukkes. Gentagne advarsler med praktisk snooze-funktion giver tryghed og sikkerhed.

Din familie og venner kan følge dig

Med Dexcom G5-appen kan du se dine glukoseværdier på en smartenhed. Du kan også lade din familie og venner følge dine glukoseværdier på deres smartenhed, også når I er langt fra hinanden. Du kan have op til fem følgere* for at maksimere din diabetesbehandling og få ekstra tryghed.

* Som følger skal du have appen Follow

Kompatible enheder

Download til Diasend

Brug Diasend til at downloade data fra din Tandem t:slim X2 og blodsukkermåler.* Du ser dine værdier i diagrammer og grafer, og du kan dele denne information med dit behandlingsteam – også mellem dine besøg.** Diasend er gratis for brugere.

*Du skal installere Diasend® Uploader for at kunne uploade dine data til din Diasend®-konto.
**Diasend® er kompatibel med computere med Windows® 7, 8, 10 og macOS X 10.9-10.13.

KONTAKT OS

Vi er her for at hjælpe dig, kontakt os venligst