Insulinpumpe

En insulinpumpe er et avanceret teknisk hjælpemiddel, som bruges til at hjælpe personer med type 1-diabetes til at nå deres behandlingsmål. Hvad er en optimal diabetesbehandling? Det er forskelligt fra person til person, men for mange er målet at opnå så lav en HbA1c-værdi som muligt, og at blodsukkerniveauet ligger inden for målområdet på 3,9-10 mmol/l. Det giver gode forudsætninger for at opnå en god livskvalitet både nu og i fremtiden. En insulinpumpe er et særdeles godt hjælpemiddel til at nå dette mål. Insulinpumper fås i flere forskellige mærker, men det er ikke alle, der tilbyder lige mange moderne funktioner. Med en moderne insulinpumpe får du en høj doseringsnøjagtighed, og du kan tilpasse behandlingen til dine behov og stole trygt på, at pumpen leverer den dosis, du har programmeret.

En konventionel insulinpumpe har en brugstid på fire år, og det er derfor vigtigt, at du vælger den rigtige pumpe fra starten. Rubin Medical tilbyder en avanceret insulinpumpe, som er nem at bruge. Dens software kan opdateres, og det betyder, at du kan få de nyeste funktioner, uden at du behøver at skifte pumpe (forudsat at det sker inden for garantiperioden).

Pumpen vælges altid i samråd med din læge, og valget afhænger af, hvad der er tilgængeligt i din kommune. Pumpen skal ordineres af din behandlende læge. Kontakt din behandler.

Læs her, hvordan vores insulinpumpesystem virker, og hvordan dette kan gavne dig i forbindelse med din diabetesbehandling.

 

Generelt lavere HbA1c-niveau 1-4

Studier viser, at personer, der bruger insulinpumpe, har lavere HbA1c-niveauer – et mål for blodsukkerniveauerne over tid – end dem, der får daglige injektioner. Det er vigtigt, da forskningen viser, at jo lavere HbA1c-værdi, desto mindre risiko for at udvikle diabeteskomplikationer på lang sigt.

 

Bedre daglig blodsukkerkontrol 3-5

Der er mange faktorer, som kan påvirke en god blodsukkerkontrol – alt lige fra stress til sygdom eller rejser. Insulinpumpen bidrager til, at det bliver mere håndterbart, hvis man sammenligner med daglige injektioner. Du kan justere dit insulin når som helst for at imødegå forskellige udfordringer. Brugere af insulinpumper kan mærke, at de endelig ”har givet slip på rutsjebaneturene”.

 

Færre episoder med alvorlig hypoglykæmi 2-4,6,7

Det har vist sig, at insulinpumpebrugere oplever færre tilfælde af alvorlig hypoglykæmi end dem, der får daglige injektioner.

 

Større fleksibilitet

Insulinpumper er konstruerede til at holde trit med et liv, der ændrer sig fra dag til dag. Til forskel fra behandling med daglige injektioner giver insulinpumpen dig friheden til at bestemme, hvornår du vil spise og sove, og til at vælge, hvornår og hvor længe du vil motionere og så videre.

 

Færre injektioner

Intensiv behandling med daglige injektioner kan nødvendiggøre hele 1.460 nålestik om året. I samme tidsrum behøver insulinpumpebrugeren kun at stikke sig (for at skifte infusionssæt) 156 gange (ca. 3 gange om ugen).

 

Fordele

Behandling med insulinpumpe giver et enklere liv med bedre blodsukkerkontrol, bedre helbred og øget livskvalitet, både i dag og i fremtiden.

 

Hvad er rigtigt for mig?

Behandling med insulinpumpe giver brugeren et friere liv med blodsukkerkontrollen, bedre helbred og øget livskvalitet sammenlignet med konventionel behandling med insulinpen. For dig med type 1 diabetes kan insulinpumpebehandling give større livskvalitet med øget kontrol.

 

Insulinpumpe halverer risikoen for at dø af hjerte-kar-sygdom

Personer med type 1-diabetes, der bruger en insulinpumpe, har en næsten halveret risiko for at dø af hjerte-kar-sygdom sammenlignet med personer, der får en flerdosisbehandling med insulinpen 1 Det viser et studie på Sahlgrenska-akademiet, der blev publiceret i det indflydelsesrige British Medical Journal. Studiet er gennemført ved hjælp af det svenske nationale diabetesregister, NDR.

– Det er gode nyheder for dem, der har type 1-diabetes, siger Soffia Gudbjörnsdottir, diabetolog og ansvarlig ved det nationale diabetesregister.

Andre studier har vist, at insulinpumpebehandling kan give bedre blodsukkerkontrol end behandling med pen 2-6 . Også risikoen for at få diabeteskomplikationer nedsættes 2-6 . Bedre kontrol kan også reducere risikoen for alvorlige hypoglykæmier  3-5, 7,8 .

Med den seneste teknik i Basal-IQ- og Control-IQ-teknologien er en stor del af behandlingen automatiseret. Men det at anvende en insulinpumpe betyder ikke, at diabetesbehandlingen bliver fuldstændig automatiseret. Derimod får du muligheden for at anvende avanceret teknik for at opnå det bedst mulige resultat – et friere liv med bedre kontrol.

 

Hvordan virker insulinpumpen?

Da læger og forskere i starten udviklede insulinpumper i 1970’erne, var det deres mål at imitere en rask bugspytkirtel. I dag er de godt på vej. Hundredtusindvis af mennesker i hele verden bruger insulinpumpe i stedet for at tage tre daglige injektioner insulin, og de får bedre kontrol og større frihed end nogensinde før i deres liv.

 

Basal- og bolusinsulin

Insulinpumpen hjælper dig med at håndtere din diabetes ved at imitere den måde, som en rask bugspytkirtel tilfører insulin til kroppen på. Den doserer kontinuerligt små mængder
hurtigtvirkende insulin for at holde blodsukkerniveauet stabilt mellem måltiderne, og når du sover. Dette kaldes for basalinsulin. Basalinsulinet kan justeres når som helst i døgnet for at imødegå forskellige insulinbehov. Tilførslen kan også nedsættes midlertidigt, for eksempel i forbindelse med fysisk aktivitet.

Ved måltider tastes den ønskede mængde insulin ind i insulinpumpen (bolusdosis). Afhængigt af hvad du spiser, kan du tilpasse den måde, bolusdosen gives på. Alt sammen for, at dit blodsukkerniveau skal ligge så godt og jævnt som muligt. Bolusdoser kan også gives for at korrigere et for højt blodsukker mellem måltider.

Med avancerede algoritmer kan insulinpumpen, sammen med CGM, justere insulindoseringen ud fra, hvad sensorværdien forudsiges at være om 30 minutter.

 

Infusionssæt

Et infusionssæt har en lille nål – enten i stål eller plast, der føres nøjagtigt ind under huden, og som holdes på plads med tape. Der findes mange typer infusionssæt. Du kan prøve dig frem for at finde det, der er mest behageligt for dig.

Infusionssættet kan sættes på mange steder, for eksempel på maven eller på øverste del af hoften, og skal kun skiftes hver anden eller tredje dag. Du kan koble det fra i korte perioder, for eksempel i forbindelse med kontaktsport eller intimt samvær. Det tilsluttes igen med et hørbart klik, som giver ekstra tryghed. Infusionssættet er koblet til en slange, der på den ene side er forbundet med reservoiret med insulin i pumpen.

 

1. Isabelle Steineck, Jan Cederholm, Björn Eliasson, Araz Rawshani,4 Katarina Eeg- Olofsson, Ann-Marie Svensson, Björn Zethelius, Tarik Avdic, Mona Landin-Olsson, Johan Jendle, Soffia Gudbjörnsdóttir, the Swedish National Diabetes Register. Insulin pump therapy, multiple daily injections, and cardiovascular mortality in 18 168 people with type 1 diabetes: observational study. BMJ J 2015;350:h323.
2. Weissberg-Benchell J, Antisdel-Lomaglio J, Seshadri R. Insulin pump therapy: a metaanalysis. Diabetes Care. 2003;26(4):1079-1087.
3. Rudolph JW, Hirsch IB. Assessment of therapy with continuous subcutaneous insulin infusion in an academic diabetes clinic. Endocr Pract. 2002;8(6):401-405.
4. Hoogma RPLM, Hammond PJ, Gomis R, et al. Comparison of the effects of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) and NPH-based multiple daily insulin injections (MDI) on glycaemic control and quality of life: results of the 5-nations trial. Diabet Med. 2005;23(2): 141-147.
5. Linkeschova R, Raoul M, Bott U, Berger M, Spraul M. Less severe hypoglycaemia, better metabolic control, and improved quality of life in type 1 diabetes mellitus with continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) therapy; an observational study of 100 consecutive patients followed for a mean of 2 years. Diabet Med. 2002;19(9): 746-751.
6. Pickup J, Mattock M, Kerry S. Glycaemic control with continuous subcutaneous insulin infusion compared with intensive insulin injections in patients with type 1 diabetes: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2002;324(7739):705+.
7. Bode BW, Steed RD, Davidson PC. Reduction in severe hypoglycemia with long-term continuous subcutaneous insulin infusion in type 1 diabetes. Diabetes Care. 1996;19(4):324-327.
8. Bode BW, Sabbah HT, Gross TM, Frederickson LP, Davidson PC. Diabetes management in the new millennium using insulin pump therapy. Diabetes Metab Res Rev. 2002;18(suppl 1):S14-S20.