10 Jun 2020

Manglende advisering for Dexcom G6-senderens batteriniveau i Tandem t:slim X2 Basal-IQ

Tandem og Dexcom har opdaget, at Tandem t:slim X2 ikke giver brugeren besked, når Dexcom G6-senderens batteri er ved at løbe tør, jævnfør oplysningerne i brugermanualen. Den skal advare hhv. 21, 14 og 7 dage, før senderens batteri løber tør. Dette betyder, at brugeren ikke bliver gjort opmærksom på, at senderens batteri er ved at løbe tør og risikerer at starte en ny sensor, som herved går tabt. Brugeren modtager først en alarm om, at transmitterens levetid er slut (alarm 39) efter start af en ny sensorperiode. Dette gælder kun pumper med Basal-IQ-teknologi.

Bemærk, at brugere, der har Dexcom G6-appen, får alarmen i telefonen. For de brugere, der ikke har Dexcom G6-appen, beder vi dem om at lægge en påmindelse i deres telefon ved opstart af en ny sender, så de kan holde styr på, hvornår senderens batteri er ved at løbe tør. Vi foreslår at der indstilles adviseringer 14, 12 og 10 dage, før senderens batteri løber tør.

Senders driftstid er i alt 90 dage. Hvis brugeren starter en ny sensorperiode og modtager en alarm om, at senderens levetid er udløbet (alarm 39), beder vi brugerne om at kontakte vores kundesupport. Vi reklamerer den mistede sensor og uddanner i ovenstående tiltag.

Tandem og Dexcom er opmærksomme på problemet og arbejder på at løse dette så hurtigt som muligt.