Få mere ud af din Tandem t:slim X2 insulinpumpe med kontinuerlig glukosemåling

Med Dexcom CGM får du information om din glukoseværdi, og hvor den er på vej hen, uden at du behøver at stikke dig i fingeren og uden kalibreringer.* Det giver dig et bedre overblik og bedre kontrol med din diabetesbehandling. Sammen med Tandem t:slim X2insulinpumpe får du et komplet system, hvor Dexcom forsyner insulinpumpen med nøjagtige værdier at arbejde ud fra.

Nøjagtig, kalibreringsfri*
måling

CGM står for kontinuerlig glukosemåling. Til forskel fra blodsukkermåling måler CGM-systemet kontinuerligt din glukoseværdi i vævsvæske. For dig, der har type 1-diabetes, er det klinisk bevist, at brugen af CGM giver mere jævne og lavere blodsukkerværdier og et øget velbefindende.**

Med Dexcom CGM får du information om, hvorvidt din glukoseværdi er på vej op eller ned, og hvor hurtigt. Takket være systemets nøjagtighed er Dexcom CGM godkendt til at fastlægge dosering baseret på sensorværdien, hvilket betyder, at du ikke behøver at stikke dig i fingeren for at kalibrere. Et CGM-system kan ikke helt fjerne behovet for traditionelle blodsukkermålinger, men med Dexcom kan du nedsætte antallet af målinger.

* Hvis glukoseadvarsler og CGM-aflæsninger ikke stemmer overens med dine symptomer eller forventninger, skal du bruge en blodsukkermåler for at tage beslutning om diabetesbehandlingen.
** “Continuous Glucose Monitoring vs Conventional Therapy…”, The GOLD Randomized Clinical Trial, Lind m.fl. 2017.

Sådan fungerer det!

Dexcom CGM består af en sensor og en sender. Sensorværdierne sendes hvert femte minut til Tandem t:slim X2 insulinpumpe.

Sensoren måler

Sensoren føres nemt og præcist ind under huden på maven, bagsiden af overarmene (godkendt fra 2 år og opefter) eller på den øverste del af balderne (godkendt fra 2-17 år) ved hjælp af applikatoren. Indføringsnålen er en af de tyndeste på markedet og kan sammenlignes med nålen i et infusionssæt. Sensoren er vandtæt og godkendt til brug i op til ti dage, før den skal udskiftes.

Senderen overfører data

Senderen, som du ganske enkelt sætter fast i sensoren, er batteridrevet og har en brugsperiode på 90 dage. Senderen sender dine værdier til insulinpumpen (og en smartenhed, hvis du bruger en sådan) hvert femte minut, hvor du kan aflæse dem kontinuerligt. I pumpens display kan du se sensorværdier og trendpil. Sensorværdien overføres også automatisk til pumpens bolusberegner. ***

*** Sensorværdi og trendpil skal være tilgængelig i pumpens display.

Overlegent overblik

Eksempel på, hvordan displayet på din Tandem t:slim X2 insulinpumpe kan se ud, når den bruges sammen med Dexcom G6 CGM og Basal-IQ™-teknologi

  1. Påmindelser, når sensorværdien er højere eller lavere end dine grænseværdier
  2. Farvekodet trendkurve gør, at du nemt kan opdage tendenser
  3. Tag behandlingsbeslutninger ud fra dine måleværdier
  4. Trendpilen viser, hvor din sensorværdi er på vej hen
  5. Mængden af insulin i kroppen vises og hjælper dig med at indstille dosen korrekt
  6. Viser status for Basal-IQ-teknologien
  7. Rød markering viser, at Basal-IQ-teknologien er blevet aktiveret

Mobilapp og følgerfunktion

Med Dexcom G6-appen kan du ud over at følge dine glukoseværdier i insulinpumpen også følge dem på din smartphone eller en anden smartenhed. Som en ekstra tryghed kan du også lade familie og venner følge din værdier via appen Dexcom Follow (op til 10 personer).

Tandem t:slim X2 insulinpumpe + Dexcom CGM danner et system

Gå til Tandem t:slim X2 insulinpumpe